Онцлох видео
Видео
ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕСИЙН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Энэхүү судалгааны зорилго нь Монгол улсын ЖДБ эрхлэгчдийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг BEST хөтөлбөрийн 5 бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд судалж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сайжруулахад оршино.
2021-06-02 18:27

Видео
Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч гэж хэн бэ?
Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийн борлуулалтын орлогын хэмжээг тогтоохдоо түүнтэй харилцан хамааралтай этгээдийн борлуулалтын орлогын хэмжээг нэгтгэн тооцдог.
2021-06-02 18:27

Видео