ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕСИЙН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
2021-06-02

Энэхүү судалгааны зорилго нь Монгол улсын ЖДБ эрхлэгчдийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг BEST хөтөлбөрийн 5 бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд судалж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сайжруулахад оршино.