2014 оны 11 дугаар сарын 27 . .:::06 цаг 45 минут:::..