2015 оны 09 дугаар сарын 03 . .:::03 цаг 45 минут:::..