2014 оны 07 дугаар сарын 24 . .:::06 цаг 39 минут:::..