2015 оны 03 дугаар сарын 02 . .:::07 цаг 10 минут:::..