2014 оны 08 дугаар сарын 30 . .:::06 цаг 10 минут:::..