2014 оны 07 дугаар сарын 29 . .:::02 цаг 38 минут:::..