2014 оны 10 дугаар сарын 31 . .:::05 цаг 39 минут:::..