2016 оны 08 дугаар сарын 27 . .:::08 цаг 35 минут:::..